de stichting

De stichting Museum van de Belgische strijdkrachten in Duitsland

is een partnerstichting van de "Bürgerstiftung Hellweg-Region".

 

Bürgerstiftung Hellweg-Region

Westenhellweg 1

59494 Soest

Duitsland

 

www.buergerstiftung-hellweg.de


ons verzoek

Als mede-oprichter of schenker kunt U doorslaggevend het werk van het museum ondersteunen. De hoogte van uw schenking bepaalt uzelf. Natuurlijk is de stichting van algemeen belang dienend en kan schenkers een overeenkomend attest opstellen. Wij verzekeren U, dat iedere schenking tot 100 % aan het doel van de stichting wordt toegevoegd.
Als lid van de steunende vereniging kunt U ook aan de stichting en daarmee de museumsmedewerkers daadwerkelijk met ideeën, tijd en engagement ondersteunen.

Rekening voor fiscaal aftrekbare giften en bijstichtingen:

 

Volksbank Hellweg eG
IBAN: DE95 4146 0116 0000 8766 00
BIC: GENODEM1SOE

Hartelijk dank.


oprichting

Midden 1960 begon Burkhard Schnettler zich voor de belgische militairgeschiedenis te interesseren. In het toenmalig ouderlijk bedrijf (meubelhuis Schnettler) knoopte hij eerste verbindingen met belgische klanten, militairen die in Soest gestationeerd  waren.
Door intensieve persoonlijke kontakten groeide zijn wens, met een verzameling de tijd van de belgische strijdkrachten in Soest en de jongere militaire geschiedenis in het bijzonder van begin 1900 tot het einde van de Belgisch garnizoen Soest 1994, te bewaren.
Snel  vulde zich zijn privé woning en ontstond een privé hedendaags geschiedkundig museum. In jarenlange kleinarbeid werd door hem met groot persoonlijk engagement en behoorlijk  financiële eigenaandeel het museum in privé woning uitgebouwd en geëxploiteerd. In het  jaar 2006 had de verzameling een zulke dementie bereikt, dat Burkhard Schnettler geschikte grotere ruimtes voor publieke presentatie zocht.
In de leegstaande "Col BEM Adam Kazerne" stonden er geschikte ruimtes voor de verzameling, voor private huur, ter beschikking. De toenmalige kazerne van de Belgische strijdkrachten is een aanzienlijke authentieke plek in de Soester tijdgeschiedenis en vervult de thematische samenhang voor zijn collectie stukken.
De intussentijd op over 10.000 exposities uitgegroeide verzameling wil het museum op de duur aan het publiek en als buitenschoolse leerplaats toegankelijk  maken en aan de huidige standplaats verzekeren. Om deze reden richte Burkhard Schnettler 2012 deze stichting op en bracht hij zijn volledig archiefmateriaal militaire tijdgeschiedenis van de belgische strijdkrachten, alsook begeleidende dokumenten, boeken en andere exposities Duitse geschiedenis, inclusief zijn vakbibliotheek  en het archief in een fiduciaire eigendomsstichting bij de burgerstichting Hellweg-Regio in.
Sindsdien werken Burkhard Schnettler met zijn team zuiver vrijwillig aan het voortbestaan en het behoud van het museum.


1999 heeft Zijne Majesteit Koning Albert II van België,  aan Burkhard Schnettler de Belgische nationale Orde  "Ridder in de Kroonorde" verleend, die door de Belgische Ambassadeur in de Bondsrepubliek Duitsland overhandigd werd.
De toenmalige Bondspresident Horst Köhler verleende 2010 aan Burkhard Schnettler voor zijn engagement het "Verdienstkreuz am Bande", hetwelk door de Ministerpresident Jürgen Rüttgers overhandigd werd.
Bovendien werd hij in 2013 op basis van zijn persoonlijke toewijding voor de "Deutschen Engagementpreis" genomineerd.


statuten van de stichting

De statuten van de stichting (enkel in Duits)

kunt U hier als pdf-dokument downloaden.

Download
SatzungMuseumBSD.pdf
Adobe Acrobat Dokument 72.3 KB

stichtingsraad:

Burkhard Schnettler (voorzitter)

Daniel Loos