Ordensspange eines Unteroffiziers / Eervolle onderscheidingen van een onderofficier

von links nach rechts:
Ritter im Kronenorden - 35 Jahre Dienstzeit Unteroffiziere
Ritter im Orden von Leopold II - 30 Jahre Dienstzeit Unteroffiziere
Militärehrenzeichen 1. Klasse - 15 Jahre Dienstzeit Unteroffiziere
Ehrenkreuz 1. Klasse für 15 Jahre militärischen Dienst im Ausland

 

van links naar rechts:
Ridder in de Kroonorde - 35 jaar dienst onderofficieren
Ridder in de Orde van Leopold II - 30 jaar dienst onderofficieren
Militair Ereteken eerste klasse - 15 jaar dienst onderofficieren
Erekruis eerste klasse voor 15 jaar militaire dienst in het buitenland

 

de gauche vers la droite:
Chevalier de l’Ordre de la Couronne - 35 ans service sous-officiers
Chevalier de l’Ordre de Leopold II - 30 ans service sous-officiers
Décoration Militaire de classe 1ère - 15 ans service sous-officiers
Croix d’honneur classe 1ère pour 15 ans service à l’etranger

Kommentar schreiben

Kommentare: 0